Ekonomia

Ekonomia e këtij fshati karakterizohet me punësimë të ndryshme ku pjesa dërmuese e pupollatës sigurojnë të ardhurat me anë të vetëpunësimit dhe emigrimit në shtetet e jashtme.

Ky fshat konsideohet si bosht, apo shtyllë i një regjioni të tërë ku përpos se i punoson të rinjtë e tij, gjihashtu edhe importon krah pune nga fshatrat e tjerë. Momentalisht ekzistojnë mbi 150 firma të vogla dhe mesme ndër to njihen Renova (kompania për prodhimin e llaqeve dhe abribeve), Alpi (qumështorja më e madhe në Pollog), Busha (industria e parë shqiptare ne Maqedoni për përpunimin e mishit), Aliu (produkte cinku), Green Product(turshi dhe produkte të tjera ushqimore); si dhe shumë kompani të tjera prodhuese ku punësohen individëd e këtj fshati.

Bujqësia gjithashtu përbën një ndër veprimtaritë kryesore të banorëve të Xhepçishtit.