Ndërmarrjet

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme janë duke shënuar suksese të mëdha

Xhepçishti është fshat karakteristikk krahasuar me fshatrat tjerë të Luginës së Pollogut ngase vërehen elementet e strukturimit serioz që përkojnë me standardin e një fshati tipik sikur në Zvicër, pra afarizmi është aktiv që dëshmojnë ndërmarrjet e shumta prodhuese, gjysmëprodhuese dhe atyre shërbyese.

Ka mbi 50 firma me rentabilitet siç janë; “RENOVA” , “RÖFIX”, qumështorja “SENTIS AG” , mullinjtë elektrikë “BALLKAN” dhe “EXIM”,  fabrikat e plastikës “HASTPLAST” dhe ” DIKA PLAST “, metalopunues “SHPENDI”, fabrika e përpunimit të mishit “BUSHA”, ndërmarrjet që merren me ndërtimtari “MUSA-AG”, “LISI”; “FANI-COMPANY”,  “XHEGI”; “ZBUKURIMI”, “EURO-TEKNIKA”, “AGROXHEPÇISHT”, “NUNA-COM”, ” IZO TERM “, restoranti dhe moteli ” VENECIA “, si dhe mbi 10 firma që merren me punë ndërtimore, 3 firma teneqepunues, 5 firma të industrisë së drurit e shumë firma tjera që gjithsej kanë të punësuar mbi  600 veta, që do të thotë se është një ndër fshatrat më të suksesshëm për sa u përket punësimeve nga firmat me rentabilitet ekonomik.

Buçki trans
F. Xhepçisht, Tetovë
070-256414

Bujo Ag
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 07:00 deri 17:00 :: E shtunë prej 07:00 deri 12:00
071-989303

Eksim
F. Xhepçisht, Rruga Tetovë-Jazhincë
044-487326

Euro Termika
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 08:00 deri 18:00 :: E shtunë prej 08:00 deri 14:00
070-209837
044-488874

Fa-sel Trans
F. Xhepçisht, Tetovë
070-259974
044-487440

Green Product
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E shtunë prej 07:00 deri 16:00
044-488542
044-488883

HasPlast
F. Xhepçisht, Tetovë
044-487511
044-487320

K.F. Renova
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 08:00 deri 16:00
044-334684
044-334684

Nuhiu ag
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 08:00 deri 16:00 :: E shtunë prej 08:00 deri 14:00
070-260439

Posta e Maqedonisë-Xhepçisht 1212
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 08:00 deri 15:00 :: E shtunë prej 08:00 deri 13:00
044-487001

Putzplast
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 07:00 deri 17:00
044-487678
044-487678

Sentis ag
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 07:00 deri 16:00
044-488212
044-488913

Shpendi
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E premte prej 08:00 deri 17:00 :: E shtunë prej 07:00 deri 12:00
070-321610

Snow Product
F. Xhepçisht, Tetovë
070-263078

Venecia
F. Xhepçisht, Tetovë
070-256361

Xhegi-komerc
F. Xhepçisht, Tetovë
044-487417
044-487417

Zbukurimi
F. Xhepçisht, Tetovë
E hënë – E shtunë prej 08:00 deri 18:00
044-488139
044-488138