Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu – [1933 – 2001]

Shkruan: Mr. Beqir MEMETI
 
Hafizët e Kur’anit, për vetë faktin se i përkushtohen mësimit të Kur’ani kerimit përmendësh, radhiten ndër patriotët, në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse vetëm njerëzit me dije mund t’i dalin zot, në rrethana të caktuara, atdheut dhe popullit të vet për ta udhëhequr në rrugë të mbarë të zhvillimit dhe të përparimit.
 
Këta janë njerëz, të cilët në frymën e porosive kur’anore kanë qenë në shërbim të popullit pa kursyer jetën, lirinë individuale, shëndetin individual dhe familjar.
 
I tillë ishte edhe Hfz. Nuhi ef. Aliu – një prej këtyre hafizëve që pa shumë bujë, e ka kryer misionin e mësim besimit fetarë te një numër i madh i të rinjve e të rejave të lokalitetit të Xhepçishtit.
 
Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu, ka lindur në fshatin Xhepçisht, më 06 Maj 1933.
 
Mësimet e para do ti merr në fshatin e lindjes dhe do të jetë ndër nxënësit e paktë që kanë ndjekur mësime në gjuhën amtare, si rezultat i hapjes së shkollave të para shqipe nga Mbretëria Shqiptare në tokat e çliruara. Pas mbarimit të shkollës fillore vijoi hifzin te muhafizi Mehmet efendi Sulejmani nga f.sh. Xhepçisht (1946-1948), të cilin do ta përfundoj brenda dy viteve. Pas mbarimit të hifzit, do të angazhohet gjatë muajve të Ramazanit në qytetin e Pejës ( R. e Kosovës ).
 
Për dy vite (1964-1965) do të shërbej si imam në qytetin e Prilepit, kurse afër gjashtë vite (1966-1971) ka shërbyer si imam, vaiz dhe mualim në fshatin Jellovjan të Tetovës.
 
Nga viti 1972 do të kthehet në fshatin e lindjes si mualim, kurse pas largimit nga detyra të Llokman ef. Rustemit do të jetë edhe vaiz -ligjërues në ditën e xhuma.
 
Familja e hfz. Nuhi Aliu gjithmonë kanë qenë dashamirë të fesë dhe arsimit, këtë e dëshmonte i ndjeri Prof.dr. Remzi Nesimi i cili gjatë viteve të shkollës së mesme ka banuar te shtëpia e haxhi Vesel Aliut ( njëherazi babai i hfz Nuhiut).
 
Gjenerata e Hafiz Nuhiut kanë kontribuar në mbrojtjen e nderit dhe të etikës së shoqërisë shqiptare, ata ishin ndër të parët që filluan me mësimin e mësimeve Islame edhe në gj. Shqipe.
 
Historikisht mektebet janë përdorur si shkolla të para për arsimimin e popullatës. Në vitin 1994 themelohet Universiteti i Tetovës. Në këtë iniciativë sublime kanë marrë pjesë shumë ulema të Tetovës dhe më gjerë, në atë kohë u paraqiten forca policore të dedikuara për qëllime antiarsimore, antishqiptare dhe antinjerëzore.
 
Hfz. Nuhi Aliu ishte vaiz – ligjërues ditën e xhuma, më 17 shkurt 1995, kur në mektebet e xhamive të fshatit Poroj dhe Xhepçisht ishin planifikuar të mbahen ligjëratat e para të Universitetit të Tetovës. Hfz. Nuhi ef. Aliu, gjatë ligjëratës së xhumasë, i‘u drejtua xhematit me fjalët: “Sot të gjithë jemi të obliguar që të dalim në përkrahje të arsimit dhe shkollimit”,
 
Ai me këtë mesazh edhe njëherë vuri në dukje qëndrimin e paluhatshëm kur ishte në pyetje e vërteta, arsimi, besimi, feja dhe kombi.
 
Hfz. Nuhi ef. Aliu, ndërroi jetë në moshën 68-vjeçare (më 29 shtator të vitit 2001) dhe u varros në varret e f. Xhepçisht të Tetovës.

You may also like...