Category: Xhamia

Mulla Murat Halit Ef. Vejseli – [1951 – 1999]

Mulla Murat Halit Ef. Vejseli – [1951 – 1999]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti Në rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e popullit të trojeve shqiptare gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja/dijetarët shqiptarë të territorit të Tetovës. Populli ynë ndër...

Hfz. Asllan Sheip Alili – [1934 – 2007]

Hfz. Asllan Sheip Alili – [1934 – 2007]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti   Hafëzët e Kur’anit, për vetë faktin se i përkushtohen mësimit të Kur’ani kerimit përmendësh, radhiten ndër patriotët, në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse vetëm njerëzit me dije mund...

Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu – [1933 – 2001]

Hfz. Nuhi Vesel ef. Aliu – [1933 – 2001]

Shkruan: Mr. Beqir MEMETI   Hafizët e Kur’anit, për vetë faktin se i përkushtohen mësimit të Kur’ani kerimit përmendësh, radhiten ndër patriotët, në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse vetëm njerëzit me dije mund...

Hfz. Llokman Nebi Ismaili – [1930 – 1998]

Hfz. Llokman Nebi Ismaili – [1930 – 1998]

Shkruan: Mr. Beqir MEMETI   Në rrjedhën e ngjarjeve që përcaktojnë fatin e këtyre vendeve gjatë historisë, pa dyshim, gjejnë vend të merituar edhe ulemaja shqiptare nga territori i Tetovës që është pjesë e...

Hfz. Adem Neim Selmani – [1928 – 2011]

Hfz. Adem Neim Selmani – [1928 – 2011]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti   Hafizët e Kur’anit, për vetë faktin se i përkushtohen mësimit të Kur’ani Kerimit përmendësh, radhiten ndër patriotët, në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse vetëm njerëzit me dije mund...

Mulla Ferik Abdullah Abazi – [1923 – 1999]

Mulla Ferik Abdullah Abazi – [1923 – 1999]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti Mulla Ferik ef. Abdulla Abazi, lindi në fshatin Xhepçishtë të Tetovës, më 15 tetor 1923. Shkollimin fillor e ka kryer në fshatin e lindjes në gjuhën serbe (1929-1933).   Mulla...

Mulla Bahri Bexhet Memeti – [1923 – 1986]

Mulla Bahri Bexhet Memeti – [1923 – 1986]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti   Në rrethanat e ndryshme shoqërore, ulematë shqiptarë, të cilët në shumicën e rasteve ishin edhe edukatorë në shkollat e kategorive të ndryshme, shquhen për një qëndrim dinjitoz. Ata kurrë...

Hfz. Halit Abdirahim Vejseli – [1918 – 1997]

Hfz. Halit Abdirahim Vejseli – [1918 – 1997]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti   Hafizët e Kur’ani kerimit, për vetë faktin se i përkushtohen mësimit të Kur’anit përmendësh, radhiten ndër dijetarët në kuptimin e gjerë të fjalës, sepse vetëm njerëzit me dije mund...

Mulla Llokman Rustemi – [1914 – 1992]

Mulla Llokman Rustemi – [1914 – 1992]

Shkruan: Mr. Beqir Memeti   Periudha e sistemit komunist në trojet tona, është ndër periudhat më të vështira për popullatën shqiptare myslimane. Sulmi kryesor i pushtetit komunist ka qenë ndërprerja e traditës shekullore të...

Mulla Daut Abdulhamid Baftijari – [1910 – 1991]

Mulla Daut Abdulhamid Baftijari – [1910 – 1991]

Shkruan: Mr. Beqir ef. MEMETI   Mulla Daut ef. Baftijari lindi në fshatin Xhepçisht të Tetovës në vitin 1910. Mësimet e para katërvjeçare do ti merr në fshatin e lindjes në gjuhën serbe te...